PDAce   PDAce   PDAce
 
סקירות ומדריכים
חפש
 
דף הבית
סקירות ומדריכים
השוואת מכשירים
מילון מונחים
תוכנות מומלצות
קישורים לאתרים נבחרים
הוראות שימוש באתר
מי אנחנו
טאגליינס
 
החיים מבעד ל-PDA
PDAce - Stories מעשה בגלנפידיך ו-TyTn
סיפור עם סוף עצוב...

 
 
טאגליינס

BackupMan - המדריך למשתמש

 
מאת: אריה סילבר
מדריך לגיבוי, גיבוי מתוזמן ושיחזור הפאלם
תוכנת BackupManהיא תוכנת גיבוי לכרטיס הרחבה המאפשרת למשתמש לגבות נתונים ותוכנות של מכשיר ה-Palm באופן אוטומטי בצורה מתוכננת מראש, וכן בסיום כל סינכרון גם כן באופן אוטומטי. ניתן לשמור מספר גיבויים על כרטיס ההרחבה.
השחזור יכול להיות של קובץ גיבוי כלשהו מתוך רשימת הגיבויים או של קבצים ספציפיים מתוך קובץ הגיבוי.

גיבוי

כדי ליצור גיבוי מלא של מכשיר ה-Palm שלך, הכנס כרטיס אל חריץ ההרחבה ולחץ על לחצן "Backup" .אם אתה מעוניין בכך, תוכל להכניס שם ייחודי לגיבוי זה.לחץ על "OK" כדי להתחיל את הגיבוי.
כדי להפסיק גיבויי באמצע התהליך, לחץ והחזק את כפתור הגלילה (חומרה) מעלה עד שהגיבוי מפסיק.

שחזור

כדי לשחזר את ה-Palm שלך, הכנס את הכרטיס המכיל את גיבוי המכשיר, ובחר את הגיבוי הרצוי מתוך הרשימה שעל המסך.
לביצוע שחזור מלא (למשל במקרה והסוללה התרוקנה):
  • לחץ על הפינה השמאלית העליונה של המסך.
  • לחץ על "Restore Device".
  • עקוב אחר ההוראות שעל המסך.
לשחזור קובץ יחיד (כמו למשל במקרה בו מחקת בטעות נתונים כלשהם):
  • לחץ על הפינה השמאלית העליונה של המסך.
  • לחץ על "Restore Individual Files"
  • בחר את הקבצים אותם ברצונך לשחזר ולחץ על לחצן "Restore"
  • עקוב אחר ההוראות שעל המסך.

גיבוי מתוזמן

קביעת גיבוי אוטומטי של ה-Palm שלך, מתחילה בלחיצה על לחצן "Schedule"בחר את התזמון הרצוי לגיבוי, או"None" לבטל את הגיבוי המתוזמן
סוגי הגיבוי
  • "None" - ביטול הגיבוי המתוזמן.
  • "Daly" - ביצוע גיבוי אל הכרטיס הנמצא בחריץ ההרחבה פעם ביום בזמן שנקבע מראש.
  • "Hourly" - ביצוע גיבוי פעם ב-X שעות.
השתמש בבורר הימים ("Days") כדי לקבוע באילו ימים יבוצע הגיבוי המתוזמן שהגדרת.


ביטול גיבוי מתוזמן (None)

גיבוי יומי (Daly)

ביטול גיבוי מתוזמן (None)

אם אתה רוצה שתמיד יהיה לך עותק עדכני של הנתונים והתוכנות במכשיר המתעדכנים בעת הסינכרון, סמן את תיבת הבחירה "Backup after each HotSync"הערה: אפשרות זו אינה תלויה בגיבוי מתוזמן, והיא תבוצע ללא קשר לימים שנבחרו או אם אפשרות "None" נבחרה.
 
6-Feb-2006