PDAce   PDAce   PDAce
 
סקירות ומדריכים
חפש
 
דף הבית
סקירות ומדריכים
השוואת מכשירים
מילון מונחים
תוכנות מומלצות
קישורים לאתרים נבחרים
הוראות שימוש באתר
מי אנחנו
טאגליינס
 
החיים מבעד ל-PDA
PDAce - Stories החיים עם HP 4150
על דודות, נשיקות ו-Wi Fi

 
 
טאגליינס

סוגי הזכרון במכשירי Pocket PC

 
מאת: עמית פורת
RAM, ROM ומה שבינהם (או בתוכם...)
באופן מסורתי, הזכרון המותקן במכשיר ה-PDA מתחלק לשני סוגים עיקריים: זיכרון מסוג RAM וזיכרון מסוג ROM.
זיכרון ה-RAM הינו זיכרון מהיר ביותר, הניתן בקלות לקריאה ולכתיבה ללא הגבלה על כמות הפעמים בה ניתן לשנות את תוכנו.
מכיוון שכך, הוא אידיאלי לשמירה של נתוני ריצה של תוכניות בשעת עבודתן.
חסרונו הגדול הוא כי הוא זקוק למתח קבוע על מנת לשמור על תוכנו – וכך במקרה של התרוקנות הסוללה או החלפתה יאבדו כל הנתונים השמורים ב-RAM. מכיוון שכך נמנעות כל מערכות ההפעלה החל מ-Windows Mobile 5 וצפונה מלאפשר התקנת תוכנות על גבי זיכרון זה והוא משמש כזיכרון ריצה בלבד.

לעומתו, זיכרון ה-ROM (הנקרא כך מטעמים היסטוריים בלבד, למעשה מדובר על וריאנט של רכיב EEEPROM/Flasf ROM) הוא רכיב איטי יותר, המוגבל במספר הפעמים שבו ניתן לשכתב את תוכנו (מספר גדול יחסית של פעמים, אולם עם זאת מחייב התייחסות מתאימה כפי שנראה בהמשך).
היתרון הגדול של רכיב ה-ROM הוא כי הוא אינו זקוק למתח על מנת לשמר את תוכנו.
על רכיב זה מותקנת מערכת ההפעלה ותוכנות נוספות המגיעות עימה. שארית ה-ROM שאינה מנוצלת על ידי מערכת ההפעלה זמינה למשתמש כשטח לאחסון תוכניות וקבצי נתונים, במערכות Windows Mobile 2003 כ-iPAQ File Store ובמערכות Windows Mobile 5 ומתקדמות יותר כשטח האיחסון ב-My Device.

רכיבי ה-Flash , ממנו בנוי זיכרון ה-ROM, מתחלקים לרכיבים מסוג NOR ולרכיבים מסוג NAND.
רכיבי ה-NAND מאפשרים כתיבה מהירה יותר (למרות שמהירות הקריאה שלהם איטית יותר מזו של רכיבי NOR), ומהם בנויים כרטיסי SD, ורכיבי ה-ROM של מכשירי Windows Mobile 5 חדשים.
רכיבי ה-NOR נועדו לשמש בעבודה שיגרתית כזכרונות לקריאה בלבד, ולכן הם איטיים יותר בעבודה עם מערכות Windows Mobile 5 וחדשות יותר (בהן תוך כדי עבודה שוטפת עם המכשיר, ישנה כתיבה ל-(ROM.
 
8-Dec-2007