PDAce   PDAce   PDAce
 
סקירות ומדריכים
חפש
 
דף הבית
סקירות ומדריכים
השוואת מכשירים
מילון מונחים
תוכנות מומלצות
קישורים לאתרים נבחרים
הוראות שימוש באתר
מי אנחנו
טאגליינס
 
החיים מבעד ל-PDA
PDAce - Stories הרפתקאות עם igoבארצות הברית
או מה קורה כששוכחים לעדכן הגדרות

 
 
טאגליינס

Windows Vista Mobile Device Center צעד אחר צעד

 
מאת: אריה סילבר
המדריך תורגם מתוך האתר של מיקרוסופט
Windows Mobile Device Center הוא השם החדש ב- Windows Vista המחליף את Microsoft ActiveSync, ומספק ניהול כולל של מכשיר Windows Mobile שלך עבור Windows Vista. גרסאות קודמות של Microsoft ActiveSync לא ניתן להתקין או להפעיל ע"ג Windows Vista. כל התכונות שהיו זמינות בעבר ב- Microsoft ActiveSync זמינות גם ב- Windows Mobile Device Center, כולל הגדרות השותפויות (Partnership) והסנכרון עם המחשב השולחני. רוב ממשק המשתמש (UI) נכתב מחדש, יחד עם מאמץ לשפר את יכולת המשתמש למצוא בקלות ובאופן אינטואיטיבי משימות קשורות מכשיר, ולשפר את השימוש הכללי של משימות אלו.

חלק מתכונות Windows Mobile Device Center כוללות:
 • קו זרימה מגדיר אשף הגדרת שותפות (Partnership) חדש מופשט, ושיפור של ניהול השותפויות (Partnership).
 • סנכרון של מידע עסקי חשוב כגון דוא"ל, לוח שנה (Calendar), אנשי קשר (Contacts), משימות (Tasks), פתקים (Notes), מועדפים, וקבצים.
 • ניהול שת תמונות העוזר במציאת תמונות חדשות על מכשיר ה- Windows Mobile, מתייג ומייבא אותם אל גלריית התמונות של Windows Vista.
 • סייר קבצים חדש המאפשר לך סיור מהיר בקבצים ותיקיות ופתיחת מסמכים על מכשיר שלך מתוך המחשב השולחני.
 • ממשק משתמש משופר, פשוט ומשכנע המסייע בכניסה מהירה למשימות חשובות ובהגדרות התצורה של המכשיר

מדריך זה...

מדריך זה מכסה את התרחישים הבאים של שימוש בתוכנת Windows Mobile Device Center הבסיסית:


מכשירים נתמכים

מערכות ההפעלה הבאות נתמכות ע"י Windows Mobile Device Center:
 • Microsoft Windows Mobile 5.0
 • Messaging and Security Feature Pack for Microsoft Windows Mobile 5.0
 • Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition
 • Microsoft Windows Mobile 2003

תאימות

Windows Mobile Device Center תואמת עם תוכנות ויישומי SKU Windows Vista הבאים:

 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic

תוכנות Microsoft Outlook 2000, Microsoft Outlook XP, או Microsoft Outlook 2003 נדרשות עבור סנכרון של יישומי דוא"ל, לוח שנה (Calendar), אנשי קשר (Contacts), משימות (Tasks) ופתקים (Notes). (מומלצת תוכנת Microsoft Outlook 2003).

הורדת Windows Mobile Device Center מתוך Windows Update

חבילת השדרוג של Windows Mobile Device Center זמינה להורדה ב- Windows Update. Windows Mobile Device Center זמינה להורדה גם מ- Windows Mobile W.

תרחישים של שימוש ב- Windows Mobile Device Center

התרחישים הבאים מתארים את הדרכים בהם יכול Windows Mobile Device Center לעזור לך בשימוש של מכשירי Windows Mobile עם Windows Vista.

תרחיש 1: חיבור מכשיר Windows Mobile ע"י שימוש בכבל USB.

השתמש בכבל או עריסת ה- USB המסופקים ע"י יצרן המכשיר שלך כדי לחבר את מכשיר ה- Windows Mobile אל המחשב המריץ את Windows Vista.

כדי לחבר את את מכשיר ה- Windows Mobile ע"י שימוש בכבל USB:
 1. חבר קצה אחד של הכבל אל יציאת USB פנויה במחשב השולחני.
 2. חבר את הקצה השני של הכבל אל המכשיר.
 3. הודעת התראה תוצג באיזור ההודעות, ותציג את המצב הנוכחי של התקנת מנהל ההתקן (Driver)
 4. לאחר שהתקנת מנהל ההתקן (Driver) הסתיימה, Windows Update יבדוק אוטומטית את העדכון האחרון להתקנה. תוכל גם לגשת אל Windows Update להורדת מנהל ההתקן (Driver) של Windows Mobile Device Center ידנית.

לראש הדף

תרחיש 2: הורדה והתקנה של windows Mobile Device Center

חבילת העדכון עבור מנהל ההתקן של Windows Mobile Device Center זמינה להורדה ב- Windows Update. עם חיבור מכשיר Windows Mobile שלך למחשב השולחני בפעם הראשונה, יחפש Windows Update את גרסת השדרוג העדכנית ביותר להתקנה. תמיד תוכל לגשת אל Windows Update להתקנה של העדכון האחרון באופן ידני. תוכל גם להגדיר תזמון אוטומטי להורדת עדכון והתקנתו אוטומטית.

הערה: מכשיר ה- Windows Mobile שלך חייב להיות מחובר למחשב השולחני כדי ש- Windows Update יוכל לאתר את מנהל ההתקן (Driver) ולהתקין את העדכון.

לגישה אל Windows Update:

 • לחץ התחל (Start) --> לוח הבקרה (Control Panel) --> אבטחה (Security) --> בדוק עדכונים (Check for Updates). המכשיר שלך חייב להיות מחובר למחשב השולחני כדי ש- Windows Update יוכל לאתר את מנהל ההתקן (Driver) ולהתקין את העדכון.
 • Windows Update אמור לאתר את מנהל ההתקן של Windows Mobile Device center ולהתקין את העדכון.
 • הקש התקן עדכון (Install Update) כדי להתקין את מנהל ההתקן של Windows Mobile Device center. הורדת חבילת העדכון וההתקנה עשויים לארוך מספר דקות.
 • בסיום ההתקנה, תעלה ותופעל תוכנת Windows Mobile Device Center.

תוכנת התקנת Windows Mobile Device Center זמינה להורדה גם מ- Windows Mobile. האתר מספק גם מידע נוסף הקשור ל- Windows Mobile Device Center, כולל עזרה בפתרון בעיות.

לראש הדף

תרחיש 3: כניסה אל Windows Mobile Device Center

ל- windows Mobile Device Center מספר נקודות כניסה כולל אלו הבאות:

לכניסה אל Windows Mobile Device center מתוך לוח הבקרה
 • פתח את לוח הבקרה, הקש רשתות ואינטרנט (Network and internet) ואז הקש על Windows Mobile Device center או,
 • פתח את לוח הבקרה, הקש תצוגה קלאסית (Classic View) ואז הקש על Windows Mobile Device center.
לכניסה אל Windows Mobile Device center מתוך צלמית אזור ההודעה של Windows Sync Center
 • אם כבר יצרת שיתופיות (Partnership) עם המכשיר שלך, הקש על צלמית Windows Sync Center באזור ההודעות (עיגול ירוק עם חיצים) כדי לפתוח את Windows Mobile Device center.
 • לחץ לחיצה כפולה על צלמית מכשיר Windows Mobile שב- Windows Sync Center.
לכניסה אל Windows Mobile Device center מתוך תפריט "התחל" (Start)
 • הקש התחל (Start)
 • הקש כל התוכניות (All Programs)
 • הקש Windows Mobile Device center

לראש הדף

תרחיש 4: חיבור אל המחשב

לאחר ש- Windows Mobile Device center הותקן, כל שנדרש להתחלת השימוש בו הוא לחבר את המכשיר שלך אל המחשב השולחני (אם הוא עדיין לא מחובר)

חיבור המכשיר שלך בעזרת כבל או עריסה

השתמש בכבל ה-USB או בעריסה שסופקו לך ע"י יצרן המכשיר כדי לחבר את המכשיר אל המחשב שלך לחיבור בעזרת כבל או עריסה
 • חבר קצה אחד של הכבל ליציאת USB פנויה במחשב השולחני.
 • חבר את הקצה השני אל למכשיר או לעריסה של המכשיר שלך.
 • Windows Mobile Device center אמור להתחבר אוטומטית אל המכשיר שלך.

לראש הדף

חיבור המכשיר שלך בעזרת Bluetooth

השתמש בחיבור Bluetooth כדי ליצור חיבור ישיר בין המכשיר שלך והמחשב השולחני במהירות. שיטה זו יכולה להיות יתרון בעת החלפה בין מספר מכשירים, כיוון שאין כבלים או מתאמים להחליף. לפני שאתה מתחיל, וודא שגם המחשב השולחני וגם המכשיר שלך מצוידים בהתקן Bluetooth, ושנכנסת אל המחשב השולחני בחשבון מנהל (Administrator). הצעדים הבאים מתארים כיצד להתחבר ולסנכרן מכשיר אל המחשב בעזרת Bluetooth. הנחיות להקשה על רכיב ממשק משתמש (UI) מכוונות למשתמשים עם מכשירים בעלי מסך מגע בלבד. חיבור המכשיר שלך אל המחשב השולחני בעזרת Bluetooth על המכשיר הידני:
 • אם לא חיברת מעולם את המכשיר אל המחשב השולחני בעזרת כבל USB, עשה זאת. לאחר ש- windows Mobile Device Center עולה, נתק את המכשיר.
 • ב- ActiveSync הקש או לחץ על Menu (תפריט), ואז הקש או לחץ על Connect via Bluetooth (התחבר דרך Bluetooth).
 • כאשר תישאל אם ברצונך להגדיר שותפות (Partnership) הקש או לחץ על Yes (כן)
  הערה: במספר מכשירים, יתכן ויהיה עליך להקיש או ללחוץ על Add new Device (הוסף מכשיר חדש)
 • כאשר שם המחשב השולחני יופיע, בחר בו והקש Next (המשך).
 • הכנס סיסמה כאשר תתבקש לעשות זאת, והקש על Next (המשך).
על המחשב השולחני:
 • כאשר תקבל הודעה שמכשיר Bluetooth מנסה להתחבר עם המחשב, הקש על To Allow this Connection, click this message (כדי לאפשר חיבור זה, הקש על הודעה זו)
 • באשף הוספת מכשיר Bluetooth, הכנס את אותה סיסמה שהכנסת במכשיר הידני, והקש על Next (המשך).
על המכשיר הידני:
 • וודא שתיבת הבחירה עבור ActiveSync Service מופיעה ומסומנת.
 • השלם את אשף Bluetooth
על המחשב השולחני:
 • השלם את אשף הוספת מכשיר Bluetooth.
על המכשיר הידני:
 • ב- ActiveSync, הקש או לחץ על Menu (תפריט), ואז הקש או לחץ על Connect via Bluetooth (התחבר דרך Bluetooth).
 • לניתוק בכל זמן שהוא לאחר מכן, הקש או לחץ על Menu (תפריט), ואז הקש או לחץ על Disconnect (התנתק)
על המחשב השולחני:
 • הקש Start (התחל) --> control Panel (לוח הבקרה) --> Hardware and Sound (חומרה וצלילים) --> Bluetooth Devices (מכשירי Bluetooth). אם למחשב שלך אין התקן Bluetooth מובנה, וודא שמתאם ה- USB מחובר.
 • הקש על לשונית Options (אפשרויות).
 • סמן את תיבת הבחירה Allow Bluetooth devices to find this computer (אפשר למכשירי Bluetooth למצוא מחשב זה).
 • הקש OK (אישור).

לראש הדף

שינוי הגדרות החיבור

בעת חיבור אל Windows Mobile Device Center, המכשיר שלך יכול להשתמש בחיבורי הרשת שבמחשב השולחני. הגדרות אלו ניתן לשנות מתוך תיבת דו שיח Connection Settings (הגדרות חיבורים) לחיבור אל רשת או לאינטרנט:
 1. חבר את המכשיר של אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device center יופעל אוטומטית.
 2. בצע את הצעדים הבאים:
  • אם עדיין לא הגדרת שותפות (Partnership) בין מכשיר זה והמחשב השולחני, הקש Connect Without setting up (התחבר ללא הגדרה).
  • אם הגדרת שותפות (Partnership), הקש על Mobile Device Settings (הגדרות מכשיר ידני)
 3. הקש על Change Connection Settings (שנה הגדרות חיבור).
 4. ברשימת This Computer Connection (חיבורים במחשב זה), בחר Automatic (אוטומטי) כדי להשתמש בהגדרות הנפוצות ביותר, או בחר בחיבור המכשיר הספציפי שישמש להתחברות לרשת על המחשב כדי "להעביר" את Windows Mobile Device center

לראש הדף

שימוש ב- PIN לאבטחת המכשיר שלך

אם אתה משתמש ב- PIN לנעילת המכשיר שלך, יהיה עליך להכניס אותו PIN בפתיחה הראשונה של Windows Mobile Device Center. אם תרצה, תוכל לשמור PIN זה במחשב השולחני כך שלא תצטרך להכניס אותו בפעם הבאה שתחבר את המכשיר אל המחשב השולחני. מסיבות אבטחה, אם יש לך מכשיר המכיל הגדרות אבטחה של שרת Exchange, יתכן והחברה שלך תדרוש שתכניס את ה- PIN בכל התחברות של המכשיר עם המחשב השולחני שלך. אם יש לך שאלות כלשהן על הגדרות אלו, פנה אל מנהל הרשת של החברה שלך.

לראש הדף

תרחיש 5: השימוש ב- Windows Mobile Device Center

בפעם הראשונה שתשתמש ב–Windows Mobile Device Center , תוכל לחבר ולהשתמש במכשיר שלך ללא הגדרת שיתופיות (Partnership), או ליצור שיתופיות (Partnership) Windows Mobile עם מכשיר ה- Windows Mobileשלך לצורך סנכרון מידע.

חיבור המכשיר שלך ללא הגדרת שיתופיות (Partnership).

כאשר אינך מתכנן לחבר את המכשיר שלך למחשב השולחני באופן קבוע, או לא מתכנן לסנכרן עם המחשב, תוכל לחבר את המכשיר שלך ללא הגדרת שיתופיות (Partnership). תוכל לדפדף ולפתוח קבצים על המכשיר, לייבא תמונות מתוך המכשיר, ומשימות אחרות שאינן דורשות שיתופיות (Partnership) עם המחשב. לחיבור ללא הגדרת שיתופיות (Partnership).
 1. חבר את המכשיר שלך אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. הקש Connect (התחבר) מבלי לבצע הגדרות.

לראש הדף

דפדוף בתוכן המכשיר שלך

במקרים בהם תרצה לאכסן קבצי נתונים על המכשיר הידני שלך, או למצוא קבצים מסוימים ע"י דפדוף, השתמש בתהליך הבא:
לדפדוף בתוכן המכשיר:
הערה: כאשר הנך מקיש הקפה כפולה (Double Click) על תיקיה בתיקיית המכשיר הידני, תעבורנה מספר שניות עד לפתיחת התיקייה כיוון שהיא נקראת מתוך המכשיר הידני.
 1. חבר את המכשיר שלך אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. הקש File Manager (מנהל קבצים) לפתיחת תיקיית המכשיר הידני שלך.
 3. דפדף בתוכן התיקיות כפי שאתה עושה בכל תיקייה אחרת על המחשב השולחני.
תוכל להעתיק מידע מהמחשב השולחני אל המכשיר ולהפך. העתקת קובץ יוצרת גרסה נפרדת של הקובץ על המכשיר שלך ובמחשב השולחני. מאחר והקבצים לא מסונכרנים, כל שינוי שנעשה בקובץ לא ישפיע על העותק שלו.
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. הקש File Management (ניהול קבצים) לפתיחת תיקיית המכשיר הידני שלך.
 3. בתיקיית המכשיר הידני, גש אל הקובץ שברצונך להעתיק על המכשיר הידני או אל המחשב השולחני.
 4. בצע את הצעדים הבאים:
  • כדי להעתיק את הקובץ אל המכשיר: לחץ לחיצה ימנית על הקובץ, והקש Copy (העתק) --> לחיצה ימנית בתיקיה הרצויה במכשיר --> הדבק.
  • כדי להעתיק את הקובץ אל המחשב השולחני: : לחץ לחיצה ימנית על הקובץ, והקש Copy (העתק) --> לחיצה ימנית בתיקיה הרצויה במחשב השולחני --> הדבק.
  • פעולות גרור והדבק (Drag and Drop) נתמכות ופועלות גם הן כמו פעולות ההעתקה.
רשימת הפקודות הזמינות בעת דפדוף בתוכן המכשיר שלך:
 • Open - פתח את הקובץ
 • Copy - העתק את הקובץ מהמכשיר אל המחשב ולהפך.
 • Delete – מקפיצה תיבת דו-שיח לאישור של מחיקה סופית של הקובץ או התיקייה
 • Rename – שינוי שם התיקייה או הקובץ.
 • Properties – פתיחת תיבת דו-שיח של מאפייני הקובץ.

לראש הדף

סנכרון מוסיקה, וידאו ותמונות דרך Windows Media Player

אם ברצונך לקחת את המוסיקה שלך, או מדיה דיגיטלית אחרת יחד איתך, Windows Mobile Device Center מחבר אותך אל Windows Media Player לסנכרון מוסיקה, וידאו, ותמונות עם המכשיר הידני שלך.

כל הגדרות סנכרון מדיה חייבות להיות מוגדרות ב- Windows Media Player. לפני שתוכל לסנכרן מדיה, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
חיבור אל Windows Media Player
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. הקש Pictures, Music, and Video (תמונות, מוסיקה ווידאו) לפתיחת Windows Media Player.
 3. הקש Add Media to your device (הוסף מדיה למכשיר שלך) מתוך Windows Media Player.

לראש הדף

ייבוא תמונות וקבצי וידאו מהמכשיר שלך

אם מכשיר ה- Windows Mobile שלך מצויד במצלמה, תוכל לייבא תמונות וסרטוני וידאו מהמכשיר אל המחשב השולחני
לייבוא תמונות וקבצי וידאו:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. כאשר המכשיר אינו מסנכרן, הקש Pictures, Music, and Video (תמונות, מוסיקה ווידאו).
 3. הקש Import Pictures/Video from your Device (ייבא תמונות/וידאו מהמכשיר שלך).
 4. תמונות וסרטוני וידאו ייובאו אוטומטית בהתאם להגדרות הייבוא שלך.

לראש הדף

שימוש בחיבורי הרשת של המחשב השולחני שלך לסנכרון עם Exchange.

בזמן שאתה מחובר למחשב, תוכל לסנכרן ישירות עם שרת Exchange בעזרת מעביר שולחני, בתנאי שהמכשיר שלך הגדר מראש לסנכרון עם שרת ה- Exchange שלך.
לסנכרון עם Exchange באמצעות מעביר שולחני:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. במכשיר שלך, גש אל ActiveSync והקש על Sync (סנכרן).
 3. המכשיר שלך ישתמש בחיבורי הרשת של המחשב השולחני לסנכרן עם שרת ה-

לראש הדף

תרחיש 6 : סנכרון מידע

כדי לסנכרן מידע בין המחשב השולחני והמכשיר שלך, יהיה עליך להקים שותפות (Partnership) ב- Windows Mobile Device Center. כאשר את מגדיר שותפות (Partnership) הגדרות הסנכרון הנבחרות שלך נשמרות, ו- Windows Mobile Device Center יזהה את המכשיר שלך כאשר תתחבר מחדש וישתמש בהגדרות הסנכרון שלך.

שים לב, המחשב השולחני יכול להגדיר שותפות (Partnership) עם מספר רב של מכשירי Windows Mobile, אולם מכשיר יכול להיות ביחסי סנכרון עם לא יותר משני מחשבים.

הגדרת השותפות (Partnership) של המכשיר שלך

רק מכשירים שיש להם שותפות (Partnership) עם מחשב שולחני, יכולים לסנכרן מידע עם אותו מחשב. לפני שתוכל לסנכרן מידע עם מכשיר ה- Windows Mobile שלך, עליך לבחור תחילה את סוג התוכן המתאים לסנכרון. לאחר שבחרת את התוכן שברצונך לסנכרן בעת הגדרת שותפות (Partnership), תוכל לשנות את הבחירה שלך בכל זמן שהוא מתוך Windows Mobile Center.
להגדרת סנכרון המכשיר:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. הקש Set up your device (הגדר את המכשיר שלך).
 3. בחר את סוג התוכן שברצונך לסנכרן והקש Next (הבא).
 4. עקוב אחר ההוראות המופיעות באשף ההגדרות, והקש Finish (סיום)

לראש הדף

הגדרת המכשיר שלך לאישור הרשמה (Certificate Enrollment)

במקרים מסוימים, מנהל הרשת שלך יגדיר את שרת ה- Exchange לקבלת אישורים (Certificates). אישורים מאפשרים למשתמשים דרך בטוחה יותר לגישה אל הדוא"ל , אנשי הקשר (Contacts), לוח השנה (Calendar) ונתונים אחרים ללא צורך בסיסמה. אישור הרשמה (Certificate Enrollment) הוא תהליך אוטומטי, שאינו דורש ממך לנקוט בצעדים מיוחדים.
להגדרת המכשיר שלך לשימוש באישורים:
הערה: אם שרת ה- Exchange מוגדר לאימות עם אישורים, אישור מתוך רשת הפרויקט מותקנת אוטומטית במכשיר בעת ההגדרה.
 1. ודא שהמכשיר שלך אינו מסנכרן עדיין דוא"ל עם שרת ה- Exchange.
 2. חבר את המכשיר שלך אל מחשב ברשת שלך.
 3. ב- Windows Mobile Device Center, הקש Set up your device (הגדר את המכשיר שלך), ועקוב אחר אחר ההוראות שעל המסך.

לראש הדף

שנוי הגדרות סנכרון התוכן שלך.

לפני שתוכל לסנכרן מידע עם המכשיר שלך, עליך לבחור את סוג התוכן המתאים לסנכרון. אם בחרת כבר תוכן שברצונך לסנכרן בעת הגדרת שותפות (Partnership) עם מכשיר windows Mobile, תוכל לשנות את הבחירה מתוך Windows Mobile Device Center.
לשינוי התוכן לסנכרון:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. הקש Mobile Device Settings (הגדרות מכשיר ידני).
 3. הקש Change content sync settings (שנה הגדרות סנכרון תוכן).
 4. סמן את תיבות הבחירה עבור סוג המידע שברצונך לסנכרן.
 5. הקש Sync Settings (הגדרות סנכרון) אם זמין, עבור כל סוג תוכן שאת ההגדרות שלו ברצונך לשנות, ובחר באפשרות הרצויה.
 6. חזור על צעדים 4 ו-5 עבור כל סוג תוכן.

לראש הדף

סנכרון עם שרת Exchange

לסנכרון עם שרת Exchange, עליך לדעת את שם השרת, שם המשתמש, הסיסמה ושם התחום (Domain)
להגדרת סנכרון עם שרת Exchange:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני. Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. כאשר המכשיר אינו מסנכרן, הקש Mobile Device Settings (הגדרות מכשיר ידני).
 3. בתיבת Server Address (כתובת שרת), הקש את שם שרת ה- Exchange הפועל.
 4. הכנס את שם המשתמש והסיסמה שלך בתיבות המתאימות.
 5. אם אינך מעוניין להכניס את הסיסמה בכל פעם שמתרחש סנכרון מתוזמן, סמן את תיבת Save Password (שמור סיסמה).
 6. תחת Domain (תחום), הכנס את שם התחום שלך (Domain Name).
 7. בחר את פתרון הסתירות (Conflict Resolution) הרצוי לך, והקש Save (שמור).

לראש הדף

סיום שותפות (Partnership) של Windows Mobile

סיום שותפות (Partnership), יסיר את כל הגדרות הסנכרון שבחרת עבור מכשיר Windows Mobile.
לסיום שותפות (Partnership) של Windows Mobile:
 1. נתק את המכשיר מהמחשב.
 2. במידת הצורך, פתח את windows Mobile Device Center, והקש Mobile Device Settings.
 3. הקש (סיום שותפות)
 4. בחר את מכשיר ה- Windows Mobile שברצונך לסיים את השותפות (Partnership) שלו והקש End Partnership.

לראש הדף

עבודה עם Windows Sync Center (מרכז הסנכרון של Windows)

Windows Sync Center (מרכז הסנכרון של Windows) מספק סקירה מהירה של כל השותפויות (Partnerships) שנוצרו עם המחשב, כולל השותפות (Partnership) של מכשיר ה- Windows Mobile שלך עם המחשב. תוכל להשתמש ב- Windows Sync Center (מרכז הסנכרון של Windows) כדי לקבל מידע אודות השותפויות (Partnerships), כולל מצב סנכרון, מידע על שגיאות ולבצע משימות פשוטות כגון התחלה וסיום של סנכרון, דפדוף בקבצי המכשיר שלך, וניווט אל Windows Mobile Device Center.
כדי לפתוח את Windows Sync Center (מרכז הסנכרון של Windows), בצע את אחד הצעדים הבאים:
 • הקש הקשה כפולה על צלמית Windows Sync Center באזור ההתראות (Notification Area).
 • הקש Start (התחל) --> All Programs (כל התוכניות) --> Accessories (עזרים) --> Sync Center.
 • פתח את סייר החלונות, והקש Tools (כלים) --> Open Sync Center (פתח את מרכז הסנכרון).
 • הקש Start (התחל) --> Control Panel (לוח הבקרה) --> Network and Internet (רשת ואינטרנט) --> Sync Center.
הקש Start (התחל) --> Control Panel (לוח הבקרה) --> Classic View (תצוגה קלאסית) --> Sync Center.

לפתיחת Windows Mobile Device Center מתוך Windows Sync Center (מרכז הסנכרון של (Windows.
 1. וודא שנוצרה שותפות (Partnership) עם מכשיר Windows Mobile.
 2. ב- Windows® Sync Center (מרכז הסנכרון של (Windows, הקש הקשה כפולה על מכשיר ה- Windows Mobile, או
 3. הקש הקשה ימנית על שותפות (Partnership) ה- Windows Mobile כדי להציג את התפריט המקושר , והקש Open Windows Mobile Device Center.

לראש הדף

תרחיש 7: מאפייני ניהול של המכשיר

Windows Mobile device center מספק גם אפשרויות ניהול, כולל הוספה והסרה של תוכניות, גיבוי, ושחזור.

הוספת תוכנות למכשיר שלך

תוכנות שיש להתקין אותן על מכשיר, יש להתקין אותן בדרך כלל על המחשב קודם כל.
להוספת תוכנה:
 1. וודא את גרסת המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שעל המחשב השולחני. למידע נוסף ראה את המדריך למשתמש וקבצי העזרה של המכשיר.
 2. הורד את התוכנה אל המחשב השולחני (או הכנס את התקליטור המכיל את התוכנה אל כונן התקליטורים). תראה בוודאי קובץ *.exe, קובץ *.zip, קובץ Setup.exe, או מספר גרסאות של קובץ לסוגי מכשירים ומעבדים שונים. בחר את התוכנה המתאימה למכשיר ולמעבד שלך.
 3. קרא את הוראות ההתקנה, או את התיעוד המגיע עם התוכנה. תוכנות רבות מספקות הוראות התקנה מיוחדות.
 4. חבר את המכשיר למחשב השולחני.
 5. הקש הקשה כפולה על קובץ ה- *.exe
  • אם קובץ ההפעלה הוא אשף התקנה, עקוב אחר ההוראות שעל המסך. לאחר שהתוכנה הותקנה על המחשב השולחני, האשף יעביר אוטומטית את התוכנה אל המכשיר שלך.
  • אם אין לך אשף התקנה, תקבל הודעת שגיאה המודיעה לך שהתוכנה תקינה אבל מתאימה לסוג מחשב אחר. יהיה עליך להעתיק את התוכנה אל המכשיר. אם לא תוכל למצוא הוראות התקנה כלשהן עבור התוכנה, השתמש במנהל הקבצים שב- Windows Mobile Device Center להעתיק את קובץ התוכנה אל תיקיית Program Files שעל המכשיר שלך. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני, . Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.

לראש הדף

הסרת תוכנות מהמכשיר שלך

תוכל להסיר תוכנה מתוך המכשיר שלך בלבד, או מהמכשיר ומהמחשב השולחני גם יחד. אם תסיר תוכנה מהמכשיר, אבל לא מהמחשב השולחני, קל להוסיף אותה חזרה למכשיר מאוחר יותר.
להסרת תוכנה:
הערה: אם תיבת הבחירה של התוכנה מעומעמת, עליך להשתמש ב- Remove (הסרה), ולהסיר את התוכנה מהמכשיר ומהמחשב גם יחד. אם התוכנה אינה מופיעה ברשימה, אבל אתה יודע מהו שם הקובץ, תוכל למחוק אותו מהמכשיר. למידע נוסף על מחיקת קבצים מהמכשיר שלך, קרא את התיעוד המגיע עם המכשיר.
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני, . Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. כאשר המכשיר אינו מסנכרן, הקש Programs and Services (תוכניות ושירותים) --> Add/Remove Programs (הוספה והסרה של תוכנות).
 3. להסרת תוכנה מהמכשיר והמחשב השולחני גם יחד, בחר בה והקש Remove (הסרה).

להתקנה חוזרת של תוכנה:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני, . Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. כאשר המכשיר אינו מסנכרן, הקש Programs and Services (תוכניות ושירותים) --> Add/Remove Programs (הוספה והסרה של תוכנות).
 3. להתקנה חוזרת של תוכנה, בחר בה מתוך הרשימה, והקש OK.

לראש הדף

גיבוי ושחזור מידע עבור מכשירי windows Mobile 2003

גיבוי ושחזור מידע זמינים רק עבור מכשירים בעלי מערכת הפעלה Windows Mobile 2003 או Windows Mobile 2003 Second Edition. אם יצרת קבצים במכשיר שלך מאז הגיבוי האחרון, ואינך מעוניין שהם יימחקו תוך כדי השחזור, העבר קבצים אלו מהמכשיר אל המחשב השולחני שלך לפני שחזור המידע.
לגיבוי אוטומטי של מידע:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני, . Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. כאשר המכשיר אינו מסנכרן, הקש Mobile Device settings (הגדרות מכשיר ידני) --> Backup and Restore (גיבוי ושחזור).
 3. בחר בלשונית Backup (גיבוי).
 4. בחר Automatically back up each time the device connects (גבה אוטומטית בכל פעם שהמכשיר מתחבר). אם תרצה להשתמש בקבצי גיבוי אחרים, הקש Change (שינוי) ובחר את הקבצים שברצונך להשתמש בהם.
 5. גיבוי אוטומטי זמין רק עבור מכשירי Windows Mobile שיש להם שותפות (Partnership) עם המחשב השולחני. לגיבוי מידע על מכשיר המוגדר Guest (אורח), עליך לבצע גיבוי ידני.

לגיבוי ידני של מידע:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני, . Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. כאשר המכשיר אינו מסנכרן, הקש Mobile Device settings (הגדרות מכשיר ידני) --> Backup and Restore (גיבוי ושחזור).
 3. בחר בלשונית Backup (גיבוי).
 4. בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לגיבוי של כל המידע, בחר Full Backup (גיבוי מלא).
  • לגיבוי של מידע חדש ומידע שהשתנה בלבד, בחר Incremental backup (גיבוי תוספות).
 5. הקש Backup Now (גבה כעת).

לשחזור מידע אל המכשיר שלך:
 1. חבר את המכשיר אל המחשב השולחני, . Windows Mobile Device Center יעלה אוטומטית.
 2. הקש connect without setting p (התחבר ללא הגדרות).
 3. אם המכשיר אינו סוגר תוכנות אוטומטית כנדרש, סגור כל תוכנה הפועלת במכשיר שלך.
 4. הקש Mobile Device settings (הגדרות מכשיר ידני) --> Backup and Restore (גיבוי ושחזור).
 5. בחר בלשונית Backup (גיבוי).
 6. הקש Restore Now (שחזר כעת), ובחר בשם השותפות (Partnership) של Windows Mobile אותה ברצונך לשחזר. אל תשתמש במכשיר עד אשר יסתיים תהליך השחזור.
 7. אתחל (Reset) את המכשיר שלך כפי שמוסבר בתיעוד של היצרן.

לראש הדף

משאבים נוספים

פרסומים אודות Windows Mobile Device Center ומידע מועיל אחר זמינים ב- Windows Mobile W
 
14-Dec-2007