PDAce   PDAce   PDAce
 
סקירות ומדריכים
חפש
 
דף הבית
סקירות ומדריכים
השוואת מכשירים
מילון מונחים
תוכנות מומלצות
קישורים לאתרים נבחרים
הוראות שימוש באתר
מי אנחנו
טאגליינס
 
החיים מבעד ל-PDA
PDAce - Stories Bubble Shooter
המשחק שימכר אתכם אפיים

 
 
טאגליינס

MapiLab Duplicates Remover for Outlook

 
מאת: אריה סילבר
מדריך להסרת כפילויות מה-Outlook
לוגו הבהרה: המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לנשים ולגברים כאחד
תורגם מתוך אתר התוכנה ומתוך סרטון ההדגמה הנמצא באתר.

Duplicates Remover הינו תוסף (Plug-in) גמיש ובעל עוצמה עבור Microsoft? Outlook? המיועד לחיפוש ועיבוד כפילויות בתיקיות Microsoft Outlook.
תוסף זה של Outlook מעבד פריטים של תיקיות אנשי קשר (Contacts), פתקים (Notes), משימות (Tasks), יומן (Journals), ולוח שנה (Calendar) ב- Microsoft Outlook. כדי להסיר כפילויות של הודעות דוא"ל (Email Messages) השתמש במוצר אחר של Mapilab Duplicate Email Remover.

תוכל להשתמש בתוסף זה של Microsoft Outlook כדי למצוא כפילויות גם בתיקייה יחידה ובמספר תיקיות שונות. כל כפילות שתימצא תוכל: לסמן עם דגל (Flag), למחוק, להעתיק או להעביר אל כל תיקיה לפי בחירתך.
העדפות ברירת המחדל של המערכת משמשות לביצוע חיפוש כפילויות במספר תיקיות. ע"י שימוש בהעדפות ברירת המחדל תוכל להגדיר למשל, ששני פריטים זהים (אנשי קשר, לוח שנה, משימות וכו') הנמצאים בתיקיות "Important Letters" ו"Temporary ", הפריט הנמצא בתיקיית Temporary יחשב ככפילות ועל כן ימחק (יסומן, יועבר).

Duplicates Remover for Outlook תואם במלואו עם:
  • Microsoft Windows 7/Vista/2003/XP/2000/NT
  • Microsoft Outlook 2010 Beta, 2007, 2003, 2002/XP, 2000

אפשרויות פעולה עבור כפילויות
  • Mark with Flag (סמן עם דגל) – הכפילות תסומן בדגל.
  • Remove the Flag (הסר דגל) – הדגל יוסר.
  • Move to a folder… (העבר לתיקיה...) – הכפילות שנמצאה תועבר לתיקיית הכפילויות שהוגדרה.
  • Copy to Folder… (העתק לתיקיה...) - הכפילות שנמצאה תועתק לתיקיית הכפילויות שהוגדרה.
  • Copy to folder and mark with a flag… (העתק לתיקיה וסמן עם דגל...) - הכפילות שנמצאה תועתק לתיקיית הכפילויות שהוגדרה ותסומן עם דגל במיקומה הנוכחי.
  • Delete (move to Deleted items folder) (מחק [העבר לתיקיית פריטים שנמחקו]) - הכפילות שנמצאה תועבר לתיקיית פריטים שנמחקו (Deleted Items).
  • Delete permanently (מחק לצמיתות) – הודעות או פריטים כפולים ימחקו לצמיתות (עקיפת תיקיית פריטים שנמחקו [Deleted Items]).

Duplicates Remover הינו תוסף עבור Outlook התואם במלואו עם Microsoft Exchange Server, וניתן להשתמש בו לעיבוד תיקיות ציבוריות ע"ג שרת. כמו כן, אם יש לך הרשאות להתחברות לתיקיות של משתמשים אחרים, תוכל לעבד תיקיות אלו של המשתמשים האחרים כמו גם אלו שלך.

מתחילים לעבוד

ישנן מספר כפילויות בתיקיית אנשי קשר (Contacts)

כפילויות בתיקיית אנשי קשר

ראשית הפעל את "אשף הסרת הכפילויות של Outlook"

אשף הסרת הכפילויות של Outlook

במסך שמתקבל לחץ על Next להמשך

מסך ברוך הבא

(למשל אנשי קשר)כעת בחר את סוג הכפילויות שברצונך לחפש

מסך ברוך הבא

בחר את צורת החיפוש הרצויה: Duplicate Remover for Outlook יכול לחפש כפילויות בתיקיה בודדת כמו גם במפר תיקיות Outlook במקביל

צורת החיפוש הרצויה

בחר את התיקיות שברצונך לבצע בהן חיפוש

בחירת התיקיות לחיפוש

בחר את הפעולה שברצונך לבצע על הכפילויות שנמצאו

בחירת הפעולה הרצויה 1

בחירת הפעולה הרצויה 2

תוכל לבחור את מאפייני אנשי הקשר שישמשו לצורך איתור כפילויות

מאפיינים הדרושים לאתור כפילויות

זה כל מה שעליך לעשות כדי להסיר כפילויות מהתיקייה/ות שנבחרו.
הקש על מקש "Finish" כדי להתחיל את החיפוש!!

שלב האפיון הסתיים

תוצאות החיפוש

תוכל לראות שניקית את תיקיית אנשי הקשר (Contacts) במספר צעדים פשוטים בעזרת Duplicate Remover for Outlook

ה-outlook לאחר החיפוש


כל הזכויות© לתרגום בעברית שמורות לאריה סילבר
אין לשנות, להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט,לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר-כל חלק שהוא מהחומר שבחוברת זו. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלל בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ע"י המתרגם
 
24-Jan-2010