PDAce   PDAce   PDAce
 
סקירות ומדריכים
חפש
 
דף הבית
סקירות ומדריכים
השוואת מכשירים
מילון מונחים
תוכנות מומלצות
קישורים לאתרים נבחרים
הוראות שימוש באתר
מי אנחנו
טאגליינס
 
החיים מבעד ל-PDA
PDAce - Stories מניחים תפילין בסופר
או: איך להנות מכל העולמות

 
 
טאגליינס

ההבדל בין הצפון לצפון המגנטי

 
מאת: יואב קורעל
פירוש ההגדרות בישום המגנט שב-iPhone

הקדמה

במכשיר ה-iPhone, בהגדרות של ישום המצפן, ישנה אפשרות בחירה בין הצפון האמיתי לצפון המגנטי (מצפון -> i -> בחירה בין 2 האפשרויות).
מה זה בדיוק ובמה לבחור?
למעשה, השינוי הוא די קטן, אבל ההסבר מעניין.

הגדרות ב-iPhone

הצפון האמיתי

מבנה כדור הארץ הוא כשל כדור כמעט מושלם המסתובב סביב ציר דמיוני העובר בין שתי נקודות על פניו, הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי. סיבוב זה נמשך זמן קבוע – יממה אחת שהיא 24 שעות. את הכיוון המדוייק של הקוטב הצפוני, ניתן לקבוע באמצעות צפיה בגרמי השמיים בשעות הלילה. מתוך תצפית ממושכת של כמה שעות, ניתן להבחין שכל הכוכבים מסתובבים סביב נקודה מרכזית אחת, נקודה זו נמצאית בכיוון הזניט לקוטב הצפוני. בנקודה זו ניתן להבחין בכוכב אחד הנמצא בדיוק על ציר הסיבוב – זהו כוכב הצפון. כדי להבחין בכוכב הצפון מבין שאר גרמי השמיים, אין צורך לשבת שעות ולהסתכל בתנועתם. הצופה המנוסה יוכל לראות את כוכב הצפון כקיצוני בקבוצת כוכבי הדובה הקטנה.


איתור כוכב הצפון
איור 1 : איתור כוכב הצפון

כיוון שכוכב הצפון אינו המבריק ביותר בשמיים, ניתן לאתר אותו באמצעות שני כוכבים בוהקים יותר – דובה ומארק בקבוצת כוכבי הדובה הגדולה. אם נמתח קו ישר בין שני כוכבים אלו, נמצא את כוכב הצפון במרחק העולה פי 5 על המרחק ביניהם.

הצפון המגנטי

כלי נוסף למציאת כיוון הצפון הוא המצפן המגנטי. המצפן המגנטי בנוי ממחט ברזל מגנטי המחוברת במרכזה לציר דק, סביבו היא יכולה להסתובב באופן חופשי. אם נטה את המחט לכיוון אחר מאשר הצפון, תנוע המחט בחזרה עד אשר תצביע שוב על כיוון הצפון.
הכוח המופעל על המחט המצפן וגורם לתנועתה מוסבר בקיומו של שדה מגנטי, שמקורו בגרעין כדור הארץ. שדה זה אשר קוטבו הדרומי מצוי בכיוון צפון, מושך אליו את הקוטב הצפוני של מחט המצפן וגורם לה להצביע בכיוון צפון. המחשה לכך ניתן לראות באיור הבא:

סכמת מבנה השדה המגנטי של כדור הארץ
איור 2 : סכמת מבנה השדה המגנטי של כדור הארץ

באיור זה ציר הסיבוב של כדור הארץ מסומן באות A, ואילו הציר הראשי של השדה המגנטי מסומן באות B . כפי שנראה באיור זה, שני הצירים אינם זהים - ציר השדה המגנטי מוטה בזוית קטנה ביחס לציר הסיבוב של כדור הארץ. כתוצאה מכך, גם הקוטב המגנטי הצפוני, המסומן באות C1 , מצוי במיקום שונה מאשר הקוטב הצפוני האמיתי, המסומן באות A1¬ .
גם מיקום הקוטב המגנטי הצפוני C1 , המוגדר כמקום בו מאונך כיוון השדה המגנטי לפני כדור הארץ, אינו זה למיקום בו חותך הציר המגנטי את פני כדור הארץ : B1 .
מיקום הקוטב המגנטי ביחס לקוטב הצפוני האמיתי אינו קבוע והוא משתנה במשך השנים. מפה זו, המופיעה באיור הבא, מתארת את תנועת הקוטב המגנטי הצפוני בין 1904 ל- 2001.

תנועת הקוטב המגנטי הצפוני
איור 3 : תנועת הקוטב המגנטי הצפוני

ממפה זו נראית תנועת הקוטב המגנטי מדרום האי סומרסט בצפון קנדה, בסביבות מעלת הרוחב ה- 70° , עד לתוך ים הקרח הצפוני בסביבות מעלת הרוחב ה- 81° . כיום, בשנת2010 נמצא הקוטב המגנטי הצפוני באיזור מעלת הרוחב ה- 85° ומעלת האורך ה- 133° מערב.

תיאורית היווצרות השדה המגנטי

הרעיון שכדור הארץ הוא מגנט עלה לראשונה ע"י אנגלי בשם ויליאם גילברט בשנת 1600 . בתחילה סברו החוקרים הראשונים שהשדה המגנטי של כדור הארץ נוצר ע"י גוש ברזל פרומגנטי הנמצא בגלעינו. אולם לימים התברר שפנים כדור הארץ חם, ומגיע לכדי 5000°C, טמפרטורה הגבוהה בהרבה מזו של טמפרטורת קירי (400°C) – הטמפרטורה הגבולית המאפשרת את קיומו של שדה מגנטי עצמי בחומרים פרומגנטיים.
בתחילת המאה העשרים העלה הפיזיקאי האירי ג'וזף לרמור את ההשערה שהשדה המגנטי של כדור הארץ נוצר ע"י תנועה של מטענים הממוקמים על זרמי ברזל חם הזורמים במעטפת החיצונית של הגלעין. תנועה זו נגרמת הן מסיבוב כדור הארץ והן מזרימה עצמית של המתכת הנוזלית בגלעין. תיאוריה זו נקראית תיאורית הדינמו.
פיתוח של תיאורית הדינמו הלא לינארית שנעשתה לקראת סוף המאה העשרים, והדמיה שנעשתה ע"י מחשבי על, הסבירו בצורה טובה את התנהגות השדה המגנטי, ובכלל זה גם את תופעת ההתהפכות שלו, המתרחשת בממוצע פעם ב- 250,000 שנה.

הדמיית קוי השדה המגנטי של כדור הארץ - ניתוח במחשב על
איור 4 : הדמיית קוי השדה המגנטי של כדור הארץ - ניתוח במחשב על


הנתונים נלקחו מאתר ויקיפדיה
ערך : השדה המגנטי של כדור הארץ

 
16-Oct-2010