PDAce   PDAce   PDAce
 
סקירות ומדריכים
חפש
 
דף הבית
סקירות ומדריכים
השוואת מכשירים
מילון מונחים
תוכנות מומלצות
קישורים לאתרים נבחרים
הוראות שימוש באתר
מי אנחנו
טאגליינס
 
החיים מבעד ל-PDA
PDAce - Stories אלו ישומים ישראלים התקנתם ב-iPhone שלכם?
או במילים אחרות: אפליקציות רבותי, אפליקציות

 
 
טאגליינס

עדכון מפות ותוכנה במכשיר ניווט Garmin

 
מאת: איילת קורעל
עדכון הניתן למכשירי גרמין במסגרת האחריות.
אזהרה:
טענו את המכשיר, כך שהסוללה תהיה מלאה. הדבר חשוב ביותר לפני עדכון, ודילוג על שלב זה עלול לגרום לכך, שתוך כדי עדכון המכשיר יהפוך ללבנה חסרת תועלת.
בכל מקרה, העדכונים נעשים על אחריות המשתמש בלבד! איילת קורעל וצוות PDAce אינם אחראיים לכל נזק שיגרם.


חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
פתחו את הדף הזה.
יופיע הכיתוב "Install Garmin Communicator Plugin".

Install Garmin Communicator Plugin

לחצו על Continue ואז אשרו את ההסכם ולחצו על אישור השפה, אם זה נדרש.
יותקן תוסף שבעזרתו המכשיר שלכם יזוהה.
עברו לטאב MyDashboard.
לחצו על Search for devices.
לאחר מכן יופיע דגם המכשיר בצירוף מספרו הסריאלי.
אם זה אכן המכשיר שלכם, לחצו על Continue.
הגעתם לעמוד הבא:

מידע אודות עדכונים זמינים

כפי שניתן לראות מהתמונה, בסיטואציה הזו היו גם מפות לעדכון וגם עדכון תוכנה.
לחצו על Update במשבצת עדכון התוכנה. המתינו לביצוע העדכון. לאחר ביצוע העדכון תופיע בקשה לבצע ריסט למכשיר. בצעו את הדבר בדרך זו:
נתקו את המכשיר מכבל ה-USB.לאחר מכן כבו והדליקו את המכשיר בעזרת כפתור ההפעלה. לאחר שהמערכת עולה כבו את המכשיר.

עתה חברו (כשהוא מכובה) את המכשיר למחשב השולחני (באמצעות כבל ה-USB). עליכם להמתין שהמערכת תעלה לאחר החיבור למחשב (אין צורך להדליק את המכשיר!) ואז עליכם לחזור שוב על התהליך של "Search for devices" ולחיצה על " Continue".

בשלב זה מופיע עדכון המפות בלבד כמובן.
לחצו על Update Now. המסך הבא יופיע לפניכם.

הכנות לעדכון

לחיצה על הקישור 1 תביא לרשימת דרישות מינימום מהמחשב על מנת שניתן יהיה לבצע את העדכון (דרישות כמו מערכת הפעלה, שטח דיסק פנוי ועוד). מילוי שדה הטקסט 2 בכתובת המייל שלכם, יביא למשלוח הוראות עדכון במייל. לא חייבים למלא שדה זה.

עתה יופיע מסך ובו יש ללחוץ על כפתור Download Map Updater. בחלק ממערכות ההפעלה תופיעה אזהרה ושאלה אם אכן רצונכם להריץ או לשמור את הקובץ GarminMapUpdater.exe. לחצו על שמירה. לאחר שהקובץ ירד למחשבכם הריצו אותו.

התוכנה תודיעה על חיפוש מכשירים והתחברות למכשיר.
לאחר שהתוכנה תצליח להתחבר למכשיר יופיע מסך זה

התוכנה התחברה למכשיר. לקראת העדכון

לחצו על Continue.
סמנו את הדרוש סימון במסך הבא.

הסכמה לתנאי העדכון

ולחצו Continue.
תופיע הודעה שקיים עדכון מפות זמין. לחצו שוב על Continue.
במסך הבא סמנו V כהסכמה לתנאים של רשיון המפות וחלצו Continue.
עתה יבוצע חיבור לשרת ובסיומו יופיע המסך הבא

או-טו-טו עדכון

המודיע שהתוכנה מוכנה להתקין את עדכון המפות ואת תוכנו של העדכון.
לחצו על Continue. לחצו עלOK ואל תנתקו את המכשיר מהמחשב עד לסיום העדכון. הדבר עלול לקחת זמן רב. כל עוד המסך הבא מופיע עליכם להמתין בסבלנות לסיום העדכון.

מעדכנים...

כשיופיע המסך הבא

סיימנו...

העדכון הסתיים. לחצו על Exit . עתה ניתן לנתק את המכשיר מהמחשב (רצוי לבצע ניתוק בטוח מה-USB).
המכשיר יעלה על מפותיו החדשות.

הערות והארות:

  1. יתכן שכשתחברו את מכשירכם יהיה זמין עדכון אחד בלבד (למפות או לתוכנה). דבר זה תקין כמובן ותלוי ביצרן. עדכנו את מה שזמין לעדכון.
  2. המדריך נוסה ונבדק על מכשיר Garmin Nuvi 215W. הוא אמור להתאים לעדכונים של מכשירים נוספים.

דרך צלחה :-)
 
1-Oct-2012