PDAce   PDAce   PDAce
 
סקירות ומדריכים
חפש
 
דף הבית
סקירות ומדריכים
השוואת מכשירים
מילון מונחים
תוכנות מומלצות
קישורים לאתרים נבחרים
הוראות שימוש באתר
מי אנחנו
טאגליינס
 
החיים מבעד ל-PDA
PDAce - Stories כנגד ארבעה בנים...
הגרסה למחשבי כף יד

 
 
טאגליינס

מדריך להתקנה והגדרה של TouchDown

 
מאת: אריה סילבר
המדריך הוא מדריך בלתי רשמי של TouchDown.
logo

TouchDown - המדריך להתקנה והגדרה

תורגם באופן חופשי ולא רשמי ע"י אריה סילבר מתוך המדריך המקורי המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

הערה: TouchDown מחייבת עבודה עם Exchange Server ואינה עובדת ישירות מול Outlook

תוכן הענייניים

הורדה והתקנה

גרסת ניסיון.
גרסה מורשית.
התקנת TouchDown.

הגדרה

הגדרה מהירה.
 • הגדרה מהירה, מסך פרטי התחברות
 • הגדרה מהירה, הגדרות אבטחה.
 • הגדרה מהירה, מסך פרוטוקולים לבדיקה.
 • התקדמות הגדרה: התחברות והגדרת תצורה.
הגדרה ידנית של TouchDown.
 • לשונית פרטי חשבון.
 • לשונית התחברות.
הגדרה ידנית (ללא ActiveSync).
 • ביצוע הגדרות קביעת תצורה.
הגדרת אישור לקוח.
הצעדים המומלצים הבאים.
 • תדירות בדיקת דוא"ל.
 • דוא"ל לסנכרון.
 • פגישות לסנכרון.
 • בחירת תיקיות.

הפעלה (Activating)

רכישה מתוך המכשיר.
רכישה מאתר www.nitrodesk.com.
הפעלה במכשיר אחרי איפוס קשיח (Factory-Reset).

פרק 1
...................................

הורדה והתקנה

פרק זה מסביר כיצד להוריד ולהתקין את TouchDown™ עבור מכשירי אנדרואיד. כמו כן הוא מכיל הנחיות כיצד להפעיל (Activate) את עותק TouchDown שלך.

הערה: לא ניתן להתקין את TouchDown על כרטיס SD ויש להתקינה ישירות על המכשיר.

גרסת ניסיון.

כאשר תתקין את TouchDown בפעם הראשונה, היא מאפשרת פונקציונליות מלאה במשך 30 יום מתאריך ההתקנה. האפשרות היחידה שאינה פעילה במשך תקופת הניסיון היא האפשרות לשנות את חתימת הדואר היוצא. תוכל להשתמש בתוכנה בתקופת הניסיון ולוודא שכל התכונות עובדות כמצופה עם שרת ה- Microsoft® Exchange שלך.

מומלץ בחום להתנסות בגרסת הניסיון לפני רכישת הרשיון. אם תרכוש רשיון מחנות Google Play, לרשותך רק 15 דקות זמן לביטול עסקה. לכן וודא בבקשה שהתוכנה עובדת כמצופה לפני שאתה רוכש קוד רשיון.

גרסה מורשית.

זוהי אינה הורדת מוצר נפרדת. הפעלת גרסת הניסיון והפיכת ההתקנה לגרסה מורשית, נעשית ע"י הפעלת (Activating) המוצר. לאחר ההפעלה (Activating), כל התכונות מופעלות. (ראה פרק 3, סעיף "הפעלה (Activating)").

התקנת TouchDown.

להתקנת TouchDown מתוך חנות Google Play:להתקנת TouchDown מתוך חנות Google Play:
 1. מתוך המכשיר, גש אל Google Store.
 2. הקש על לחצן החיפוש (Search), הקלד NitroDesk והקש Search (חפש).
 3. נווט אל TouchDown for Smartphones או אל TouchDown HD For Tablets, ובחר את הגרסה המתאימה למכשיר שברשותך.
  הפעולה תפתח את מסך נתוני המוצר.
 4. הקש Download ואחר כל הקש Accept & Download כדי לאשר את ההרשאות.
  TouchDown תורד ותותקן. בסיום ההתקנה, תופיע הודעה בסרגל העליון ותודיע על סיום ההתקנה TouchDown דורשת את ההרשאות הבאות:
  • Storage (אחסון) נדרשת לשינוי/מחיקה של תוכן כרטיס SD. היא מאפשרת לתוכנה לכתוב את כרטיס ה-SD.
  • YOUR MESSAGES (ההודעות שלך) משמשת לקבלת הודעות SMS. היא מאפשרת לתוכנה לקבל ולעבד הודעות SMS.
  • SYSTEM TOOLS (כלי מערכת) משמשת לשינוי מצב Wi-Fi, קישוריות רשת, מונעת מהמכשיר להיכנס למצב שינה, וכתיבת הגדרות סנכרון. ההרשאה מאפשרת סקירה (Polling) עבור הודעות חדשות. היא לא תשנה את הגדרות הרשת שלך או תנסה לנדוד (Roam). בסקירה להודעות חדשות, המכשיר יתעורר בפרקי זמן קבועים מראש.
  • SERVICES THAT COST YOU MONEY (שירותים שיעלו לך כסף) מאפשרת לתוכנה לחייג למספרי טלפון ללא התערבות שלך, ולשלוח הודעות SMS.
  • YOUR ACCOUNTS (החשבונות שלך) מאפשרת לתוכנה להתנהג כמאמת חשבון (Account Authenticator). כך מתאפשר לתוכנה להשתמש ביכולות מאמת החשבון(Account Authenticator) כמנהל החשבון(Account Manager), כולל יצירת חשבונות והגדרת הסיסמאות שלהם. הדבר נדרש לניהול רשימת החשבונות המאפשרת לתוכנה לבצע פעולות כגון הוספה והסרה של חשבונות, ומחיקת הסיסמאות.
  • YOUR PERSONAL INFORMATION (המידע האישי שלך) מאפשרת לתוכנה לקרוא ולכתוב נתוני איש קשר. הרשאה זו נדרשת ל- TouchDown להעתיק את מידע אנשי הקשר של Microsoft® Exchange Server אל רשימת אנשי הקשר במכשיר.
  • PHONE CALLS (שיחות טלפון) נדרשת כדי לקרוא את מצב המכשיר וזיהויו.
  • NETWORK COMMUNICATION (תקשורת רשת) נדרשת לצורך תקשורת עם שרת Microsoft® Exchange ע"ג האינטרנט.

בצע את הצעדים הבאים רק אם אינך יכול להתקין את TouchDown באמצעות חנות Google Play:
 1. פתח את דפדפן האינטרנט במכשיר
  • אם המכשיר שלך מריץ מערכת הפעלה Android בגרסה 3.0 ומעלה (Motorola Xoom, LG G-Style), הקש את הקישור http://nitrodesk.com/tddownloads/nitrodhony.apk
  • אם המכשיר שלך מריץ מערכת הפעלה Android בגרסה 2.0 ומעלה (Incredible, Nexus, Motorola Droid וכו'), הקש את הקישור http://nitrodesk.com/tddownloads/nitroid-droid.apk
 2. ההורדה תתחיל ברגע שתקיש GO. המתן לסיום ההורדה.
 3. הקש על הקובץ שהורד.
 4. עקוב אחר ההוראות כדי להתקין את TouchDown.

הערה: יתכן ויהיה עליך לאפשר את אפשרות “Unknown Sources” (מקורות לא מוכרים) בהגדרות אנדרואיד כדי להשלים את ההתקנה.


פרק 2
...................................

הגדרה

פרק זה מסביר כיצד להגדיר את TouchDown™. לפני שתוכל להתחיל להשתמש בתוכנה, עליך להגדירה כהלכה לעבודה מול השרת שלך.
כדי להפעיל את TouchDown, גש למסך הבית (Home Screen) והקש על צלמית TouchDown.

הגדרה מהירה.

אתה חייב שהנתונים הבאים יהיו בידך לפני שתוכל להגדיר את TouchDown:

נתון (Item) תיאור
User ID (זהות משתמש) זהו המשתמש שקיבלת לצורך שימוש במכשיר נייד. זהות המשתמש (User ID) שלך תהיה בדרך כלל באת מהתצורות הבאות:
 • DOMAIN/USER ID
 • USER@COMPANY.COM
 • USERID
Password (סיסמה) זוהי הסיסמה שבה תשתמש כדי לחבר את המכשיר הנייד שלך אל Microsoft® Exchange Server. שים לב שאם סיסמתך השתנתה או שפג תוקפה, היא לא תתעדכן אוטומטית ב-TouchDown. עליך לעדכן אותה ידנית ב-TouchDown.
Server Name (שם שרת) זהו שם השרת אליו מתחבר המכשיר הנייד שלך. בארגונים מסוימים הוא יכול להיות שונה משרת Outlook Web Access. לדוגמה:
MOBILE.MYCOMPANY.COM
Client Certificates (אישורי הלקוח) לעיתים מנהל המערכת (Administrator) שלך ידרוש מהמכשיר שלך Client Certificate (אישור לקוח) כדי לאפשר חיבור אל השרת. ראה סעיף "הגדרת אישור לקוח".

כאשר תפעיל את TouchDown בפעם הראשונה, המסך הבא יופיע. הקש "Configure Your Account" (הגדר את החשבון שלך) אם ברצונך לבצע הגדרה מהירה.

מסך הגדרה מהירה
מסך הגדרה מהירה

אם ההגדרות שלך כבר קיימות ב- TouchDown, עדיין תוכל לבצע הגדרה מהירה ע"י הקשה על לחצן “Quick Configuration” (הגדרה מהירה) בלשונית Account (חשבון) של מסך ההגדרות (Settings).

כדי לגשת אל לשונית Account:
         1. פתח את TouchDown, המסך הראשי יופיע.
         2. הקש על לחצן Menu (תפריט) ובחר Settings (הגדרות). לשונית Account תוצג.
         לאחר שתתחיל את ההגדרה המהירה, יוצג המסך הבא:

מסך גלוי אוטומטי
מסך גלוי אוטומטי

         גילוי אוטומטי (Auto Discovery) יעבוד רק במקרים מסוימים, בערך 30% מהפעמים. תוכל לדלג על שלב זה ללא חשש אם אתה מעוניין בכך.
         אם הגילוי האוטומטי (Auto Discovery) הצליח, תקבל את ההודעה הבאה: AutoDiscovery succeeded Pleas Click the Next button to review the discovered settings on each page and complete the configuration. (גילוי אוטומטי הצליח. אנה הקש על לחצן Next) בכדי להציג את ההגדרות שהתגלו בכל דף ולהשלים את ההגדרות).
         3. הקש Next (הבא)
         יופיע מסך "פרטי התחברות":

 מסך פרטי התחברות
מסך פרטי התחברות


הגדרה מהירה, מסך פרטי התחברות


 • USER ID (זיהוי משתמש) יכול להיות הכינוי (Alias) שלך (jsmith) או כתובת הדוא"ל שלך, בהתאם להגדרות השרת. אם אינך יודע מהו זיהוי המשתמש (User ID) שלך, בדוק עם מנהל הרשת.
 • DOMIAN (שם מתחם) יכול להיות שונה משם המתחם (Domain) של אתר החברה שלך. שוב, בדוק עם מנהל הרשת שלך אם אינך בטוח מה להכניס כאן.
 • EMAIL ADDRESS (כתובת דוא"ל) מוכנסת כאן אם היא שונה מזיהוי המשתמש (User ID) שלך.
 • PASSWORD (סיסמה) מוכנסת כאן.
 • SERVER (שרת) הוא הכתובת של שרת Microsoft® Exchange Server שלך. הכנס רק את שם השרת כמו ב- mail.mycompany.com. עליך להכניס את שם השרת כפי שאתה ניגש אליו מחוץ לרשת החברה. בדרך כלל שמות אלו מסתיימים ב: .com; .net; .info וכו'. תוכל גם להכניס כתובת IP אם היא נגישה דרך האינטרנט. תוכל גם להוסיף סיומת (Suffix) לשם השרת עם מספר יציאה (Port) כמו ב- mail.mycompany.com:8082. הקש Next (הבא). מסך שימוש SSL
  (Uses SSL Screen) יופיע.

הגדרה מהירה, הגדרות אבטחהמסך הגדרות אבטחה
מסך הגדרות אבטחה

במסך זה תוכל להשאיר את ברירות המחדל אם אינך בטוח אם השרת שלך משתמש ב-Secure Socket Layer.
הקש Next (הבא). מסך פרוטוקולים לבדיקה (Protocols to Check For) יוצג.

הגדרה מהירה, פרוטוקולים לבדיקה


מסך פרוטוקולים לבדיקה
מסך פרוטוקולים לבדיקה

במסך זה תבחר את הפרוטוקולים שהתוכנה צריכה לחפש. אם אינך בטוח מה זמין, מומלץ להשאיר את ברירות המחדל כפי שהן.
הקש Next (הבא). מסך Start Configuration (התחל להגדיר) יופיע.

התקדמות הגדרה: התחברות והגדרת תצורה


הקש Next (הבא) במסך Start Configuration אם אתה מוכן להתחיל את תהליך ההגדרה.

אזהרה:
התחלת התהליך תמחק ותסנכרן מחדש את כל הנתונים ב- TouchDown.


מסך בדיקת הגדרות
מסך בדיקת הגדרות

המסך הבא יופיע לאחר שההגדרה הושלמה. הוא יציג את תוצאות תהליך ההגדרה. אם התוצאה אינה מראה SUCCESS, תוצג הסיבה לכישלון ביומן (log) למטה.

מסך תוצאות התקדמות ההגדרה
מסך תוצאות התקדמות ההגדרה

לאחר שהושלם התהליך, תוכל להקיש על לחצן Close (סגור) ותועבר אל המסך הראשי.

הערה: בהתאם לכמות הנתונים שיש לך, יתכן וייקח מספר דקות עד ש-TouchDown תעדכן אוטומטית את נתוני המכשיר.

בשלב זה הסתיימה הגדרת המכשיר שלך. תוכל להמשיך לסעיף "הצעדים המומלצים הבאים" (Recommended Next Steps) כדי לקרא אודות אפשרויות ההגדרה השונות.

הגדרה ידנית של TouchDown.


הערה: Microsoft® Exchange ActiveSync® אינו תומך בדואר HTML על התקנת Microsoft® Exchange 2003. פרוש הדבר שתוכל לקבל הודאות דוא"ל רק ב- Plain Text אם אתה משתמש במצב זה. Microsoft® Exchange 2007 או חדש יותר מאפשרים לך לקבל דוא"ל HTML.

לפני הגדרת TouchDown יש לדעת את הפרטים הבאים:

נתון (Item) תיאור
User ID (זהות משתמש) זהו המשתמש שקיבלת לצורך שימוש במכשיר נייד. זהות המשתמש (User ID) שלך תהיה בדרך כלל באחת מהתצורות הבאות:
 • DOMAIN/USER ID
 • USER@COMPANY.COM
 • USERID
Password (סיסמה) זוהי הסיסמה שבה תשתמש כדי לחבר את המכשיר הנייד שלך אל Microsoft® Exchange Server. שים לב שאם סיסמתך השתנתה או שפג תוקפה, היא לא תתעדכן אוטומטית ב-TouchDown. עליך לעדכן אותה ידנית ב-TouchDown.
Server Name (שם שרת) זהו שם השרת אליו מתחבר המכשיר הנייד שלך. בארגונים מסוימים הוא יכול להיות שונה משרת Outlook Web Access. לדוגמה:
MOBILE.MYCOMPANY.COM
Client Certificates (אישורי הלקוח) לעיתים מנהל המערכת (Administrator) שלך ידרוש מהמכשיר שלך Client Certificate (אישור לקוח) כדי לאפשר חיבור אל השרת. ראה "הגדרת אישור לקוח".

להגדרת TouchDown:
 1. פתח את TouchDown והצג את המסך הראשי.
 2. הקש על לחצן Menu (תפריט) ובחר Settings (הגדרות).

לשונית פרטי חשבון (Account Information)


הלשונית הראשונה נראית כך:

לשונית 1 – הגדרות חשבון (Account)    לשונית 1 – הגדרות חשבון (Account)
לשונית 1 – הגדרות חשבון (Account)

בלשונית זו עליך להכניס את הערכים הבאים:
 • LOGIN ID (זהות התחברות) זהות ההתחברות שלך אל Microsoft® Exchange דוגמאות של Login ID:
  • DOMAIN/USER ID
  • USER@COMPANY.COM
  • USERID
 • THIS IS MY EMAIL ADDRESS (זוהי כתובת הדוא"ל שלי) צריכה להיות מסומנת אם זהות ההתחברות (Login ID) זהה לכתובת הדוא"ל שלך.
 • EMAIL ADDRESS (כתובת דוא"ל) צריך למלא רק אם לא בחרת את תיבת הבחירה This is My Email Address (זוהי כתובת הדוא"ל שלי).
 • REPLY-TO ADDRESS (כתובת לתשובה) עבור עדכונים.
 • PASSWORD (סיסמה) הכנס כאן.

  הערה: אם סיסמתך השתנתה או שפג תוקפה, היא לא תתעדכן אוטומטית ב-TouchDown. עליך לעדכן אותה ידנית ב-TouchDown.

 • FOLDER LANGUAGE (שפת תיקיות) אם השרת שלך משתמש בתיקיות בשפה שאינה אנגלית, תוכל לבחור ולהגדיר את השפה הנכונה כאן.

לשונית התחברות (Connection)


הלשונית השניה נראית כך:

לשונית 2 - התחברות
לשונית 2 - התחברות

בלשונית זו הכנס את הערכים הבאים:
 • SERVER NAME (שם שרת) הוא שם שרת ActiveSync. הנתון משתנה לפי ספק ארגון/אירוח. בדוק עם מנהל הרשת שלך מהו שם השרת לשימוש כאן. עליך להכניס רק את שם השרת. לדוגמה:
  mobile.mycompany.com ללא תחיליות (Prefixes) או סופיות (Suffixes). אם השרת שלך דורש מספר יציאה (Port) עבור ההתחברות, הקש את מספר היציאה אחרי שם השרת עם ':' מקדימים- mobile.mycompany.com:444.
 • USE SSL (השתמש ב- SSL) בדרך כלל בשימוש. אם השרת שלך אינו דורש HTTPS / SSL להתחברות, עליך בטל את הבחירה.
 • FETCH AND TRUST CERTIFICATES (אישורי יבוא ואמון) יתכן ויהיו דרושים לבדיקה אם השרת שלך נחתם עם אישור מונפק עצמית או עם אישור שאינו מוכר ע"י מכשיר אנדרואיד. לאחר שבחרת זאת, חכה בבקשה מספר דקות עד אשר תופיע הודעת "Certificate installed successfully" (אישור הותקן בהצלחה) על המסך.
 • ACTIVESYNC משמש אם שרת Microsoft® Exchange שלך תומך Microsoft® Exchange ActiveSync®. עליך להגדיר תוך שימוש בהוראות בסעיף "הגדרה מהירה" אם יש תמיכה בזה.
 • SAVE (שמירה) תשמור את ההגדרות שלמעלה. הפעולה תגרום ל- ActiveSync לאתחל, ולרשימת התיקיות להתעדכן במכשיר. לאחר האתחול, אם לחצן Save עדיין פעיל, הקש עליו שנית.
אם מסיבה כלשהי תרצה לבדוק אם ActiveSync זמין ועובד עם השרת שלך, תוכל להקיש על לחצן זה. כאשר תעשה זאת, תופיע הודעה כפי שמוצג כאן:

הודעת ActiveSync
הודעת ActiveSync

בחלון זה, הקש על לחצן Refresh ActiveSync Settings (רענן הגדרות ActiveSync). הדבר יביא את TouchDown לבדוק את מצב ActiveSync בשרת שלך, ולאתחל את מדיניות האבטחה (Security Policies) ואת רשימת התיקיות. לאחר האתחול המסך אמור להראות כך:

מצב ActiveSync
מצב ActiveSync

אם הגרסה (Version) אינה מכילה 2.5, פרוש הדבר שהשרת מריץ גרסה ישנה מ- Microsoft® Exchange 2003 SP2, ו-TouchDown אחנה יכולה לתמוך בשרת זה במצב ActiveSync.
אם התיבה שלמעלה מציגה Policies: SET או Policies: NONE, פרוש הדבר ש- TouchDownתוכל לעבוד עם השרת. אם מוצג Policies: NOT INITIALIZED, פרוש הדבר שארעה שגיאה כלשהי בהתחברות עם השרת. אם קרה דבר כזה, הדבר הטוב ביותר הוא להריץ את תהליך ההגדרה המהירה (Quick Configuration Process) (כמתואר בחלק הקודם) ולבדוק את תוכן היומן (Log) הנוצר בסיום התהליך.

הגדרה ידנית (ללא ActiveSync).


חלק זה חל על חשבונות שלא ניתן להשתמש דרכם ב- ActiveSync מול השרת שלהם.
הגדרה נכונה מחייבת ידע במספר היבטים של Microsoft® Exchange Server שלך. אם אינך בטוח במידע הזה, מנהל המערכת שלך יוכל לספק לך אותם. תוכל גם להיעזר בטבלה הבאה כדי לאסוף את המידע הדרוש להגדרת TouchDown.

פריט (Item) תיאור
Server Name (שם שרת) פתח דפדפן במחשב וגש אל דף הכניסה (Login Page) של השרת שלך. התבונן בקישור/URL של דף האינטרנט. הוא יראה כמו משהו כזה:
https://yourmail.yoursevername.com/Exchange... החלק המודגש יהיה שם השרת (SEVER_NAME) שבו עליך להשתמש. שלך עשוי להיראות אחרת מהמוצג למעלה.
מצב Microsoft® Exchange 2007 הקש https://SERVER_NAME/ews/Exchange.asmx בדפדפן שלך. אם יופיע מסך כניסה (Login) המאפשר לך להיכנס באמצעות האישורים (Credentials) שלך, ואם הצלחת, יציג מסמך XML בדפדפן. פרוש הדבר שאתה יכול לעבוד במצב Microsoft® Exchange 2007.
הגדרות שרת ISA פתח דפדפן במחשב וגש אל דף ההתחברות (Login) אל השרת שלך. התבונן בקישור/URL של דף האינטרנט. הוא יראה כמו משהו כזה:
https://yourmail.yoursevername.com/Exchange.... אם במקום כלשהו בקישור/URL תמצא "cookieauth.dll". פרוש הדבר שהחברה שלך משתמשת בשרת ISA. במקרה כזה, אתה חייב להפעיל Uses ISA (שימוש ב-ISA) בהגדרות.
אם אכן יש לך שרת ISA, כתובת הרשת של (URL) תראה בדומה לזה:
https://yourmail.companyname.com/cookieAuth.dll?GetLogon? Curl=Z2F ExchangeFE2? &reason=0&formdir=1 רשום את החלק המודגש (הערכים שלך יתכן ויהיו שונים), והחלף את reason עם flag. זוהי הגדרת הדגל (flag) של ה-ISA שלך. זה יראה בערך כמו: curl=Z2FExchange10/Z2&flag=0&formdir=1
User ID (זהות משתמש) זהו המשתמש שקיבלת לצורך שימוש במכשיר נייד. זהות המשתמש (User ID) שלך תהיה בדרך כלל באחת מהתצורות הבאות:
 • DOMAIN/USER ID
 • USER@COMPANY.COM
 • USERID
Microsoft® Exchange 2010 Server Alias
(כינוי שרת Microsoft® Exchange 2010)
צעד זה הוא רק עבור משתמשים המשתמשים במצב Microsoft® Exchange 2003.
התחבר ל- Outlook Web Access (OWA) והקש על הודעת דוא"ל כלשהי כדי לפתוח אותה בחלון נפרד.
במקרים מסוימים, הקישור (Link) שלך עשוי להיראות כך:
https://yourmail.yorservername.com/Exchange/ALIAS...
אם מוצג לך Alias (כינוי) כפי שמוצג למעלה, הוא יכול להיות זיהוי מקוצר (Abbreviated ID), זיהוי המשתמש לך (User ID), שמך המלא, או כתובת דוא"ל. רשום אותו.

 • ביצוע הגדרות קביעת תצורה
בעזרת המידע שבטבלה למעלה, אתה מוכן להתחיל להגדיר את החשבון (Account) שלך.

כדי לבצע הגדרה ידנית:
 1. הפעל את TouchDown.
 2. הקש Settings.
  • בלשונית הראשונה (Account [חשבון]) הכנס את הנתונים הבאים:
   • User ID (זיהוי משתמש).
   • This is my email address (זוהי כתובת הדוא"ל שלי).
   • Email (דוא"ל [אם "זוהי כתובת הדוא"ל שלי לא נבחרה]).
   • Password (סיסמה).
  • לשונית השניה (Connection [התחברות]) הכנס את הנתונים הבאים:
   • Microsoft® Exchange 2003 Mode (מצב Microsoft® Exchange 2003).
   • Uses ISA (שימוש ב-ISA).
   • ISA Flag (דגלי ISA).
   • Full Email Address (כתובת דוא"ל מלאה).
   • Server Type (Non-Editable) (סוג שרת (לא ניתן לעריכה).
   • Server Name (שם שרת).
   • Uses SSL (שימוש ב-SSL)
   • Fetch and Trust (הבא וסמוך [השאר ללא בחירה. סמן תיבה זו רק אם אתה נתקל בהודעות שגיאה לגבי אישורי אמון (Trusted Certificate) בעת ביצוע ריענון).
  • בלשונית השלישית (Advanced [מתקדם]):
   • אם אתה משתמש בגרסה חופשית אינך צריך להכניס דבר כאן.
   • אלו הן אפשרויות מתקדמות הזמינות רק בגרסה המסחרית.
 3. שמור (Save) את ההגדרות.
 4. סגור את Settings (הגדרות).
 5. במסך הראשי, הקש על לחצן Menu (תפריט) ובחר Refresh (ריענון)
  הפעולה תבצע את האתחול (Initialization)
 6. גש אל תצוגת אנשי הקשר (Contacts) והקש Menu/Refresh All (תפריט/רענן הכל) ואשר.
  הפעולה תוריד את הרשימה הראשונית (Initial List) של אנשי הקשר (Contacts) אל המכשיר.

הגדרת אישור לקוח.


ארגונים מסוימים דורשים התקנת אישור לקוח (Client Certificate) במכשיר לצורך חיבור מאובטח עם השרת. אם זהו המקרה שלך, עקוב אחר הצעדים שבהמשך כדי לקבל את האישור במכשיר.
אם הארגון שלך אינו דורש שימוש באישור לקוח, תוכל לדלג על צעד זה.

 1. השג את קובץ אישור הלקוח (Client Certificate) (הוא יהיה עם סיומת *.cer או *.pfx).
 2. במחשב שנה את שמו ל- Client.cer (או Client.pfx).
 3. חבר את המכשיר אל המחשב והעלה את כרטיס ה-SD במחשב.
 4. העתק את קובץ Client.cer לספריית הרמה העליונה של כרטיס ה-SD.
 5. נתק את המכשיר מהמחשב.
 6. פתח את TouchDown וגש אל ההגדרות (Settings) והקש על לשונית Advanced (מתקדם).
 7. הקש על לחצן “Client Certs” (אישור לקוח).
  החלון הבא יופיע


  אישור לקוח (Client Certificate)
  אישור לקוח (Client Certificate)

 8. הקש על לחצן Set… (הגדר)
 9. הפעולה תעתיק את אישור הלקוח (Client Certificate) אל TouchDown. כאשר יושלם התהליך, עליך למחוק את Client.cer (או Client.pfx) מכרטיס ה-SD.
  אם האישור יוצא עם סיסמה, תבקש TouchDown את הסיסמה לפני יבוא קובץ האישור.

הצעדים המומלצים הבאים.


לאחר שהגדרת בהצלחה את TouchDown, הנה כמה הגדרות שיתכן ותרצה להגדיר בכדי להפיק את מירב התועלת מתוכנת TouchDown.
ראה במדריך למשתמש (תורגם בנפרד) פרק 10 "הגדרות מתקדמות" למידע נוסף על האפשרויות המפורטות בהמשך.

תדירות בדיקת דוא"ל


תוכל להגדיר את תדירות בדיקת הדוא"ל לבדיקת דוא"ל חדש.

תדירות בדיקת דוא
תדירות בדיקת דוא"ל

AS ITEMS ARRIVE (PUSH) (כאשר פריטים מגיעים [דחיפה]) זמינה אם אתה מחובר אל השרת ע"י שימוש במצב Microsoft® Exchange ActiveSync®. אם אפשרות זו פעילה, כל הודעת דואר חדשה או שינויים הנעשים בשרת, יורדו כמעט מיד אל המכשיר. כך תקבל הודעות בזמן אמת על דוא"ל חדש ושינויים אחרים.

POLLING INTERVAL [MINUTES and HOURS] (מרווח זמן לתשאול [דקות ושעות]) מציינת את מרווח הזמן בו תתשאל TouchDown את השרת עבור שינויים בתיקיות שנבחרו. האפשרויות הבאות זמניות לבחירה:
 • Every Minute (כל דקה).
 • Every 5 Minutes (כל 5 דקות).
 • Every 10 Minutes (כל 10 דקות).
 • Every 15 Minutes (כל 15 דקות).
 • Every 30 Minutes (כל 30 דקות).
 • Every Hour (כל שעה).
 • Every 2 Hours (כל שעתיים).
 • Every 4 Hours (כל 4 שעות).
 • Custom (מותאם אישית).

הערה: הגדרת ערך נמוך מידי יכולה לגרום להשפעה שלילית על חיי הסוללה. 15 דקות הן זמן מומלץ שנמצא ביחס טוב עם חיי הסוללה


ENABLE PUSH (אפשר דחיפה) מתקשרת תקופתית אל השרת לבדיקת דוא"ל חדש או שינויים אחרים. אם אפשרות זו פעילה, האפשרות Polling Interval (Minutes) (מרווח תשאול [דקות]) מופעלת. עליך להגדיר ערך עבור מרווח התשאול (Polling Interval). אפילו אם המכשיר במצב שינה, הפעלת אפשרות זו תגרום לו להתחבר אל השרת תקופתית ולהוריד שינויים זמינים.

POLL DURING OFF-PEAK TIMES (תשאול בזמני שפל) תתשאל תקופתית עבור שינויים גם בזמני שפל (Off-peak Times).

דוא"ל לסנכרון


ערך זה מציין כמה ימים תשמור TouchDown דוא"ל מהעבר על המכשיר. ברירת המחדל היא 3 ימים. הגדרת ערך גדול מידי, יכול באופן פוטנציאלי להאט פעולות מסוימות אם יש לך מספר גדול של הודעות דוא"ל המאוכסנות במכשיר.
האפשרויות הבאות זמינות:
 • 1 Day (יום אחד)
 • 3 Days (שלושה ימים)
 • 1 Week (שבוע אחד)
 • 3 Weeks (שלושה שבועות)
 • 1 Month (חודש אחד)
 • All (הכל)
 • Custom (מותאם אישית)

רק מצב קישור ActiveSync יביא הודעות דוא"ל מוקדמות מהיום באתחול (Initialization). בכל המקרים, תמחק TouchDown הודעות דוא"ל מהמכשיר מאוחרות מהמצוין בהיסטוריית הדוא"ל כדי לחסוך במקום.

פגישות לסנכרון


ערך זה מציין כמה ימים של פגישות תשמור TouchDown על המכשיר. ברירת המחדל היא שבועיים. פגישות מהעבר תוצגנה לאחר שתתחיל לסנכרן פגישות עם TouchDown.
האפשרויות הבאות זמינות:
 • 2 Weeks (שבועיים)
 • 1 Month (חודש)
 • 3 Months (שלושה חודשים)
 • 6 Months (שישה חודשים)
 • All (הכל)

בחירה של הכל (All) עבור פגישות, כמו בדוא"ל עלולה להגדיל את מסד הנתונים שלך, ויכולה להשפיע על מהירות וביצועים של תוכנת TouchDown.

בחירת תיקיות


לפני ש- TouchDown תוכל לסנכרן נתונים מהשרת, עליך לבחור את התיקיות לסנכרון. תוכל להקיש על כל תיקיה כדי למתג את המצב הנבחר. בבחירה לסנכרון, צלמית (Icon) התיקייה יציג סמן ריענון (Refresh) כחול.

בחירת תיקיה
בחירת תיקיה

הערה: TouchDown תומכת בסנכרון תיקיית Outbox (דואר יוצא).


פרק 3
...................................

הפעלה (Activating)

תוכל לרכוש רשיון TouchDown בכל זמן. אם קים באזורך שרות Paid App, ואם אתה מעוניין בעותק יחיד למכשיר שלך, תוכל לרכוש ישירות מהמכשיר. אם ברצונך לרכוש רישיונות למספר מכשירים, יתכן ותרצה לשקול רכישה מאתר www.nitrodesk.com.

EXCHANGE BY TOUCHDOWN KEY אינו תוכנת TouchDown אלא היישום שמסיר את הנעילה של גרסת הניסיון של TouchDown. זהו יישום נרכש המופעל על המכשיר לרישוי TouchDown.

רכישה מתוך המכשיר.


כדי לרכוש רשיון מהמכשיר, הקש על לחצן Activate (הפעל) בחירת תיקיה במסך הראשי של TouchDown. הפעולה תפתח חלון בו עליך לבחור את האפשרות האחרונה שכותרתה "I want to purchase a license" (ברצוני לרכוש רשיון). כאשר תעשה זאת, תועבר אל חנות Google Play אל המוצר שכותרתו “Exchange by TouchDown Key” . עקוב אחר ההוראות בחנות Google Play לרכישת מוצר זה. לאחר הרכישה, התקן את מוצר הרישוי והפעל אותו פעם אחת.
לאחר הפעלת “Exchange by TouchDown Key” תוכנת TouchDown העיקרית שלך תופעל (Activate) ותישאר מופעלת כל עוד הרשיון מותקן במכשיר. למידע כיצד להשיג את הרשיון שלך אם החלפת מכשיר או ביצעת איפוס קשיח - ראה סעיף "הפעלה לאחר איפוס קשיח" (Factory Reset).

הערה: כאשר אתה רוכש רשיון מתוך המכשיר באמצעות חנות Google Play, לא תקבל מספר סידורי. הדבר נעשה משום ש“Exchange by TouchDown Key” מכיל את המספר הסידורי שלך, ומתוכנן להיות נייד ללא צורך לזכור את המספר הסידורי.


רכישה מאתר www.nitrodesk.com.


אם לא קים באזורך שרות Paid App זמין בחנות Google Play, עדיין תוכל לרכוש מספר סידורי מאתר www.nitrodesk.com בו תוכל להשתמש להפעיל (Activate) את העותק שברשותך. לצורך זה עליך לבצע את הצעדים הבאים:
 1. גש אל http://nitrodesk.com/purchase.aspx ובחר את לחצן “Click here to Purchase” תחת הכותרת Purchasing TouchDown from NitroDesk.
 2. בדוק את מספר הרישיונות שברצונך לרכוש.
 3. לאחר אישור הרכישה, ואם אימות כרטיס האשראי הצליח, תקבל הודעת דוא"ל עם אישור הזמנה המכיל מספר סידורי בן 11 תוים.
 4. שמור את המספר הסידורי לשימוש עתידי. תזדקק לו להפעלה חוזרת של התוכנה אם אתחלת (Reset) את המכשיר.
 5. תוכנת TouchDown, הקש על לחצן Activate (הפעל) במסך הראשי.
 6. בחר באפשרות “I have a license key” (ברשותי מפתח רשיון).
 7. הכנס את המספר הסידורי בתיבה. היא אינה תלוית רישיות (Case-sensitive).
 8. הקש על לחצן GO!.

עותק TouchDown שברשותך יופעל.

הפעלה במכשיר אחרי איפוס קשיח (Factory-Reset).


אם איפסת (Rest) את המכשיר שלך, תוכל להפעיל מחדש את הרשיון. בהתאם לדרך רכישה המקורית, עקוב אחר הצעדים הבאים בחלק המתאים שבהמשך.

נרכש מחנות Google Play


אם רכשת את הרשיון המקורי שלך מחנות Google Play, תוכל להפעיל מחדש את הרשיון שלך ע"י ביצוע הצעדים שבהמשך. שים לב: תצליח לבצע רק אם השתמשת באותה כתובת Google Mail כשאתחלת את המכשיר החדש.

להפעלת מכשיר חדש או אחרי איפוס קשיח (Factory Reset):
 1. גש אל חנות האפליקציות של Google Play במכשיר.
 2. גש אל My Downloads (ההורדות שלי).
 3. מצא והתקן את יישום “Exchange by TouchDown Key” (יתכן וייקח עד 48 שעות מרגע הפעלת המכשיר ועד שתוכל להוריד את היישום בהצלחה).
 4. לאחר ההתקנה, הרץ את היישום פעם אחת.

עותק TouchDown שברשותך אמור להיות פעיל כעת.

נרכש מאתר www.nitrodesk.com


אם רכשת מספר סידורי מאתר www.nitrodesk.com, תוכל לעקוב אחר הצעדים הבאים להפעלת העותק שברשותך על מכשיר חדש:
 1. בתוכנת TouchDown, הקש על לחצן Activate (הפעל) במסך הראשי.
 2. בחר באפשרות “I have a license key” (ברשותי מפתח רשיון).
 3. הכנס את המספר הסידורי בצורה הנכונה בתיבה שמתחת.
 4. הקש על לחצן GO!.
 5. עותק TouchDown שברשותך יופעל כעת.
© כל הזכויות לתרגום שייכות לאריה סילבר.
אין לשנות, להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר
או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר-כל חלק שהוא מהחומר שבחוברת זו.
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלל בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ע"י המתרגם.
 
28-Dec-2012